Świat jest twardy, zarówno w tym co pamięta, jak i w tym co zapomina.


Świat-jest-twardy-zarówno-w-tym-co-pamię-jak-i-w-tym-co-zapomina
joseph conradŚwiatjesttwardyzarównotymcopamiętajakzapominaŚwiat jestjest twardyzarówno ww tymtym coco pamiętajak iw tymtym coco zapominaŚwiat jest twardyzarówno w tymw tym cotym co pamiętajak i wi w tymw tym cotym co zapominazarówno w tym cow tym co pamiętajak i w tymi w tym cow tym co zapominazarówno w tym co pamiętajak i w tym coi w tym co zapomina

Świat jest twardy zarówno w tym, co pamięta, jak i w tym co zapomina.Każdy człowiek wie dokąd zmierza, tylko większość z nich o tym zapomina.Każda chwi­la przeżywa­nia piękna jest bez­cenna. Świat na pew­no nie jest tyl­ko tym, co widzi­my na co dzień. Praw­dzi­wy świat mu­si is­tnieć, jes­tem te­go pewna. Praw­dzi­wy świat, który is­tnieje za ściana­mi te­go świata i prześwieca przez nie, jak za­palo­na świeca przez lampion.Czy wiesz, na czym polega sukces Jamesa Bonda? – Nie na tym, że wie on wszystko o broni i strategiach walki, ani na tym, że jest silny i umie się bić, ani na tym, że jest przebiegły i potrafi wszystkich wyprowadzić w pole, ani nie na tym, że jest przystojny i kochają go wszystkie kobiety, tylko na tym – że potrafi dostrzec i wykonać to, co w danym momencie jest najważniejsze.Dobrych uczynków nikt nie pamięta, złych nikt nie zapomina.Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina.