Świat jest współmierny z pracą.


Świat-jest-współmierny-z-pracą
stanisław leopold brzozowskiŚwiatjestwspółmiernypracąŚwiat jestjest współmiernywspółmierny zz pracąŚwiat jest współmiernyjest współmierny zwspółmierny z pracąŚwiat jest współmierny zjest współmierny z pracąŚwiat jest współmierny z pracą

Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Wymagania i wyrzeczenia, które narzuca praca zawodowa, przeobrażają i wzbogacają świat.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.