Świat nie wa­riuje. To tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa.


Świat-nie wa­riuje-to tyl­ko-my pat­rzy­my-na niego-przez-oku­lary-wariactwa
danielloŚwiatnie wa­riujeto tyl­komy pat­rzy­myna niegoprzezoku­larywariactwaŚwiat nie wa­riujeto tyl­ko my pat­rzy­mymy pat­rzy­my na niegona niego przezprzez oku­laryoku­lary wariactwato tyl­ko my pat­rzy­my na niegomy pat­rzy­my na niego przezna niego przez oku­laryprzez oku­lary wariactwato tyl­ko my pat­rzy­my na niego przezmy pat­rzy­my na niego przez oku­laryna niego przez oku­lary wariactwato tyl­ko my pat­rzy­my na niego przez oku­larymy pat­rzy­my na niego przez oku­lary wariactwa

Obo­je pat­rzy­my na ten sam świat widząc co in­ne­go. Obo­je no­simy oku­lary i nie wiem, które z nas jest bar­dziej śle­pe, bo mo­je szkła są tyl­ko plus 1 a two­je są różowe.W nieba połać pat­rzy przez łzę w oku. Żałość nielota.  Ciem­ne oku­lary poz­wa­lają nam widzieć Świat w rzeczy­wis­tych barwach Ko­bieta, która pat­rzy na jed­ne­go tyl­ko mężczyznę al­bo na jed­ne­go tyl­ko nie pat­rzy - na­suwa to sa­mo podejrzenie.Przez łzy zaw­sze pat­rzy się na świat inaczej.Nie ważne, że świat jest szary Ważne, abyś pat­rzył na niego przez różowe okulary.