Świat pełen jest wilków, które uskarżają się na rogi owiec.


Świat-peł-jest-wilków-które-uskarżają-ę-na-rogi-owiec
alberto moraviaŚwiatpełenjestwilkówktóreuskarżająsięnarogiowiecŚwiat pełenpełen jestjest wilkówktóre uskarżająuskarżają sięsię nana rogirogi owiecŚwiat pełen jestpełen jest wilkówktóre uskarżają sięuskarżają się nasię na rogina rogi owiecŚwiat pełen jest wilkówktóre uskarżają się nauskarżają się na rogisię na rogi owiecktóre uskarżają się na rogiuskarżają się na rogi owiec

Świat jeszcze pełen jest ról, które gramy Dopóki nam za­leży, czy się podobamy, Gra także śmierć, cho­ciaż się nie podoba...Świat pełen jest drogich nieobecnych.Świat jest pełen porządnych ludzi. Poznaje się ich po tym, że draństwa robią bardzo nieudolnie.Świat jest pełen obietnic bogactwa, zbawienia i wiecznej miłości.Na szczęście świat pełen jest łóżek, z których większość pełna jest kobiet.Dla aktywnego człowieka świat jest tym, czym powinien być, to znaczy pełen przeciwności.