Świat sta­je się piękny w wy­miarach serca.


Świat-sta­ ę-piękny-w wy­miarach-serca
odisseas elitisŚwiatsta­je siępięknyw wy­miarachsercaŚwiat sta­je sięsta­je się pięknypiękny w wy­miarachw wy­miarach sercaŚwiat sta­je się pięknysta­je się piękny w wy­miarachpiękny w wy­miarach sercaŚwiat sta­je się piękny w wy­miarachsta­je się piękny w wy­miarach sercaŚwiat sta­je się piękny w wy­miarach serca

Świat staje się piękny w wymiarach serca.Ro­zej­rzał się dookoła i stwier­dził, że świat jest piękny, bo jestem.Nasz świat jest piękny Przyj­rzyj mu się dokładnie Cho­ler­na jaskra Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej.Ja­kiż piękny jest świat i ja­kie szka­rad­ne są labirynty.Świat może być piękny przy od­po­wienich bar­wach nieba.