Świat staje się piękny w wymiarach serca.


Świat-staje-ę-piękny-w-wymiarach-serca
elitis odisseasŚwiatstajesiępięknywymiarachsercaŚwiat stajestaje sięsię pięknypiękny ww wymiarachwymiarach sercaŚwiat staje sięstaje się pięknysię piękny wpiękny w wymiarachw wymiarach sercaŚwiat staje się pięknystaje się piękny wsię piękny w wymiarachpiękny w wymiarach sercaŚwiat staje się piękny wstaje się piękny w wymiarachsię piękny w wymiarach serca

Świat sta­je się piękny w wy­miarach serca.Malarstwo: przedstawianie w dwóch wymiarach rzeczy zupełnie nieciekawych nawet w trzech wymiarach.Ro­zej­rzał się dookoła i stwier­dził, że świat jest piękny, bo jestem.Nasz świat jest piękny Przyj­rzyj mu się dokładnie Cho­ler­na jaskra Kiedy odnajduję drogę powrotną do serca, dzieją się rzeczy niezwykłe. Widzisz duchy, zakochujesz się, wszystko staje się możliwe.Ja­kiż piękny jest świat i ja­kie szka­rad­ne są labirynty.