Świat wciąż przyspiesza, siedzę w tym sa­mym miejscu. Zwol­nijcie proszę.


Świat-wciąż-przyspiesza-siedzę-w tym-­mym-miejscu-zwol­nijcie-proszę
worldinbrownŚwiatwciążprzyspieszasiedzęw tymsa­mymmiejscuzwol­nijcieproszęŚwiat wciążwciąż przyspieszasiedzę w tymw tym sa­mymsa­mym miejscuzwol­nijcie proszęŚwiat wciąż przyspieszasiedzę w tym sa­mymw tym sa­mym miejscusiedzę w tym sa­mym miejscu

Miłos­nych wyz­nań wiele, piękne gdy wciąż w tym sa­mym ciele.Wspa­niałym doz­na­niem jest za­kochi­wanie się wciąż na no­wo w stałym związku w tym sa­mym mężczyźnie.Dziew­czy­na jak Ty To połowa bez której się nie da żyć Połowa zwa­na ser­cem, które uk­radłaś mi Su­mienia krzyk, krzyczy idź, to coś jak de ja vu Miłość w jedną stronę jest jak niemy film Brak uczuć, sa­mot­ność, znów zaśniemy z tym Ja i Ty wciąż osob­no, wciąż nadzieja w pył Czy jest szan­sa na Nas? proszę od­po­wiedz mi Ta przy­jaźń prze­padła daw­no po­zos­tał tyl­ko mit Mo­ment bliskości nag­le świat sta­je w miejscu a ser­ce rusza...  Siedzę przy stole W tym rodzin­nym gronie Ser­ce me płonie