Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni.


Świat-znika-w-oczach-rozkochanej-kobiety-jeden-tylko-człowiek-jest-dla-niej-na-świecie-to-jest-jej-kochanek-przy-którym-giną-wszyscy-inni
friedrich schillerŚwiatznikaoczachrozkochanejkobietyjedentylkoczłowiekjestdlaniejnaświecietojejkochanekprzyktórymginąwszyscyinniŚwiat znikaznika ww oczachoczach rozkochanejrozkochanej kobietyjeden tylkotylko człowiekczłowiek jestjest dladla niejniej nana świeciejest jejjej kochanekprzy którymktórym ginąginą wszyscywszyscy inniŚwiat znika wznika w oczachw oczach rozkochanejoczach rozkochanej kobietyjeden tylko człowiektylko człowiek jestczłowiek jest dlajest dla niejdla niej naniej na świeciejest jej kochanekprzy którym ginąktórym giną wszyscyginą wszyscy inniŚwiat znika w oczachznika w oczach rozkochanejw oczach rozkochanej kobietyjeden tylko człowiek jesttylko człowiek jest dlaczłowiek jest dla niejjest dla niej nadla niej na świecieprzy którym giną wszyscyktórym giną wszyscy inniŚwiat znika w oczach rozkochanejznika w oczach rozkochanej kobietyjeden tylko człowiek jest dlatylko człowiek jest dla niejczłowiek jest dla niej najest dla niej na świecieprzy którym giną wszyscy inni

Serce kobiety światowej jest na kształt róży, z której każdy kochanek po listku odrywa, tak że dla męża tylko cierń pozostaje. -Zofia Arnould
serce-kobiety-światowej-jest-na-kształt-róży-z-której-każdy-kochanek-po-listku-odrywa-tak-że-dla-męża-tylko-cierń-pozostaje
Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości. -Helder Camara abp
jeżeli-marzy-tylko-jeden-człowiek-pozostanie-to-tylko-marzeniem-jeżeli-zaś-będziemy-marzyć-wszyscy-razem-będzie-to-już-początek-nowej