Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.


Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-i-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
ivo andrićŚwiatzwykłponiebiosawychwalaćludziprzyzwoitychhojnychtylkodlategożenaichzgubieżerujeŚwiat zwykłzwykł popo niebiosaniebiosa wychwalaćwychwalać ludziludzi przyzwoitychprzyzwoitych ii hojnychhojnych ii tylkotylko dlategoże nana ichich zgubiezgubie żerujeŚwiat zwykł pozwykł po niebiosapo niebiosa wychwalaćniebiosa wychwalać ludziwychwalać ludzi przyzwoitychludzi przyzwoitych iprzyzwoitych i hojnychi hojnych ihojnych i tylkoi tylko dlategoże na ichna ich zgubieich zgubie żerujeŚwiat zwykł po niebiosazwykł po niebiosa wychwalaćpo niebiosa wychwalać ludziniebiosa wychwalać ludzi przyzwoitychwychwalać ludzi przyzwoitych iludzi przyzwoitych i hojnychprzyzwoitych i hojnych ii hojnych i tylkohojnych i tylko dlategoże na ich zgubiena ich zgubie żerujeŚwiat zwykł po niebiosa wychwalaćzwykł po niebiosa wychwalać ludzipo niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitychniebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych iwychwalać ludzi przyzwoitych i hojnychludzi przyzwoitych i hojnych iprzyzwoitych i hojnych i tylkoi hojnych i tylko dlategoże na ich zgubie żeruje

Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje. -Ivo Andric
Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-li-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił
Kocha się właściwie tylko szczęśliwych: na nieszczęściu się tylko żeruje. -Henryk Elzenberg
kocha-ę-właściwie-tylko-szczęśliwych-na-nieszczęściu-ę-tylko-żeruje
Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. -Joseph de Maistre
masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój. -John Allston
wielu-ludzi-traci-cierpliwość-tylko-dlatego-że-widzą-jak-inni-zachowują-spokój
Jeżeli ludzkość w milionach swoich członków okrutnie cierpi, to dlatego, że wielu ludzi żywi się życiem bliźnich, nie żywiąc ich swoim. -Michel Quoist
jeżeli-ludzkość-w-milionach-swoich-członków-okrutnie-cierpi-to-dlatego-że-wielu-ludzi-żywi-ę-życiem-bliźnich-nie-żywiąc-ich-swoim