Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych li tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje.


Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-li-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
ivo andricŚwiatzwykłponiebiosawychwalaćludziprzyzwoitychhojnychlitylkodlategożenaichzgubieżerujeŚwiat zwykłzwykł popo niebiosaniebiosa wychwalaćwychwalać ludziludzi przyzwoitychprzyzwoitych ii hojnychhojnych lili tylkotylko dlategoże nana ichich zgubiezgubie żerujeŚwiat zwykł pozwykł po niebiosapo niebiosa wychwalaćniebiosa wychwalać ludziwychwalać ludzi przyzwoitychludzi przyzwoitych iprzyzwoitych i hojnychi hojnych lihojnych li tylkoli tylko dlategoże na ichna ich zgubieich zgubie żerujeŚwiat zwykł po niebiosazwykł po niebiosa wychwalaćpo niebiosa wychwalać ludziniebiosa wychwalać ludzi przyzwoitychwychwalać ludzi przyzwoitych iludzi przyzwoitych i hojnychprzyzwoitych i hojnych lii hojnych li tylkohojnych li tylko dlategoże na ich zgubiena ich zgubie żerujeŚwiat zwykł po niebiosa wychwalaćzwykł po niebiosa wychwalać ludzipo niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitychniebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych iwychwalać ludzi przyzwoitych i hojnychludzi przyzwoitych i hojnych liprzyzwoitych i hojnych li tylkoi hojnych li tylko dlategoże na ich zgubie żeruje

Świat zwykł po niebiosa wychwalać ludzi przyzwoitych i hojnych i tylko dlatego, że na ich zgubie żeruje. -Ivo Andrić
Świat-zwykł-po-niebiosa-wychwalać-ludzi-przyzwoitych-i-hojnych-i-tylko-dlatego-że-na-ich-zgubie-żeruje
Ludzie postępują właściwie nie dlatego, że chcą zmienić świat, ale dlatego, że nie chcą, by świat ich zmienił -Michael Josephson
ludzie-postępują-właściwie-nie-dlatego-że-chcą-zmienić-świat-ale-dlatego-że-nie-chcą-by-świat-ich-zmienił
Kocha się właściwie tylko szczęśliwych: na nieszczęściu się tylko żeruje. -Henryk Elzenberg
kocha-ę-właściwie-tylko-szczęśliwych-na-nieszczęściu-ę-tylko-żeruje
Masy szanują rząd tylko dlatego, że nie jest ich dziełem. -Joseph de Maistre
masy-szanują-rząd-tylko-dlatego-że-nie-jest-ich-dziełem
Wielu ludzi traci cierpliwość tylko dlatego, że widzą, jak inni zachowują spokój. -John Allston
wielu-ludzi-traci-cierpliwość-tylko-dlatego-że-widzą-jak-inni-zachowują-spokój
Jeżeli ludzkość w milionach swoich członków okrutnie cierpi, to dlatego, że wielu ludzi żywi się życiem bliźnich, nie żywiąc ich swoim. -Michel Quoist
jeżeli-ludzkość-w-milionach-swoich-członków-okrutnie-cierpi-to-dlatego-że-wielu-ludzi-żywi-ę-życiem-bliźnich-nie-żywiąc-ich-swoim