Światu zagraża niebezpieczeństwo, albowiem ludzie zaczęli rządzić naturą, zanim nauczyli się rządzić sobą.


Światu-zagraża-niebezpieczeństwo-albowiem-ludzie-zaczęli-rządzić-naturą-zanim-nauczyli-ę-rządzić-sobą
albert schweitzerŚwiatuzagrażaniebezpieczeństwoalbowiemludziezaczęlirządzićnaturązanimnauczylisięsobąŚwiatu zagrażazagraża niebezpieczeństwoalbowiem ludzieludzie zaczęlizaczęli rządzićrządzić naturązanim nauczylinauczyli sięsię rządzićrządzić sobąŚwiatu zagraża niebezpieczeństwoalbowiem ludzie zaczęliludzie zaczęli rządzićzaczęli rządzić naturązanim nauczyli sięnauczyli się rządzićsię rządzić sobąalbowiem ludzie zaczęli rządzićludzie zaczęli rządzić naturązanim nauczyli się rządzićnauczyli się rządzić sobąalbowiem ludzie zaczęli rządzić naturązanim nauczyli się rządzić sobą

Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą. -Solon
ten-może-rządzić-innymi-kto-potrafi-kierować-sobą
Ten może rządzić in­ny­mi, kto pot­ra­fi kiero­wać sobą. -Solon
ten-może-rządzić-in­ny­mi-kto-pot­ra­fi-kiero­wać-sobą
Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, żeby podążali za nim. -Charles Louis Montesquieu
kto-chce-rządzić-ludźmi-nie-powinien-gnać-ich-przed-sobą-lecz-sprawić-żeby-podążali-za-nim
Nie polityka powinna rządzić ludźmi, lecz ludzie polityką. -Napoleon Bonaparte
nie-polityka-powinna-rządzić-ludźmi-lecz-ludzie-polityką
Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Każda kucharka powinna nauczyć się rządzić państwem. -Włodzimierz Lenin
każda-kucharka-powinna-nauczyć-ę-rządzić-państwem