jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju 


śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
cykamjeśli­bystwierdzićziemiata jest w niebiewszys­cysą w raju jeśli­by stwierdzićstwierdzić iżiż ziemiaziemia ta jest w niebieta jest w niebie wszys­cywszys­cy są w raju jeśli­by stwierdzić iżstwierdzić iż ziemiaiż ziemia ta jest w niebieziemia ta jest w niebie wszys­cyta jest w niebie wszys­cy są w raju jeśli­by stwierdzić iż ziemiastwierdzić iż ziemia ta jest w niebieiż ziemia ta jest w niebie wszys­cyziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebiestwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cyiż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju 

Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa.Co poczniecie, jeśli okaże się, że Bo­ga nie ma? Dokąd pójdziecie, gdy nie ma nieba piekła tyl­ko jest ziemia? Co zro­bicie, jeśli okaże się, że żywot cały To je­dyne, co Ty dos­tałeś i co ja dostałem? Można stwierdzić, że miłość jest świątynią wzniesioną ku czci seksu.Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona.Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, Zapomnij o mnie!Ze wszys­tkich gwiazd na niebie pragnęłam całować Two­je Łzy....