śpiewem światła gra me­lodia ta, tańczy jak, krop­la z pias­kiem, kap 


śpiewem-światła-gra-me­lodia-ńczy-jak-krop­-z pias­kiem-kap 
cykamśpiewemświatłagrame­lodiatańczyjakkrop­laz pias­kiemkap śpiewem światłaświatła gragra me­lodiame­lodia tatańczy jakkrop­la z pias­kiemśpiewem światła graświatła gra me­lodiagra me­lodia taśpiewem światła gra me­lodiaświatła gra me­lodia taśpiewem światła gra me­lodia ta

krop­le spa­dają powoli jak gęsty lip­co­wy miód ser­ca werbel od­bi­ja się echem od ścian za ścianą me­lodia ze sta­rej płyty me­lodia naszych młodych lat zmysły spuszczo­ne z uwięzi jak psy myśliw­skie ści­gają to co ucieka nieśmiałość mie­sza się z lękiem ucie­czki w głębię jeziora w zachłyście ekstazy a krop­le spa­dają po­woli ... *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki Nadzieja to me­lodia, której nie tańczy się.jak krop­la światła co spadła z rzęs boga na ser­ce uśpione­go miasta noc budzi sta­re tęsknoty coś drży jeszcze ok­rucha­mi księżyca a więc we mnie istniejesz jak dźwięk zgubiony ze skrzyp­ca­mi w tle jak mu­ry za­pom­nianej warowni za­mykam snów okiennice czas zga­sić wspomnienia już dnieje Po­syp taflę marzeń pias­kiem realiz­mu, bo się pośliźniesz.Ziaren­ka­mi pias­ku prze­puszczam Cię między bezwład­ny­mi palcami. Złoty­mi dro­bin­ka­mi twarz znaną ma­luję i... Wiatr roz­rzu­ca je po pus­tej plaży... Te­raz Cię już nie znajdę ta­kiego samego wśród mi­lionów jed­na­kich ziarenek. nie mo­ge czekać bo wiesz, życie jest jak­by kruche troszkę jak ulu­biona por­ce­lana ma­my troszkę jak za­mek z pias­ku troszkę jak piek­na miłość więc wiesz nie mo­ge czekac spieszę sie na miłość do mo­jej ulu­bionej por­ce­lano­wo pias­ko­wiej miłości zwanej tytuł