świat nie py­ta o to czy stworzył go bóg, lecz o to po co to zrobił 


świat-nie py­-o to czy-stworzył-go bóg-lecz-o to po co to zrobił 
daniołświatnie py­tao to czystworzyłgo bógleczo to po co to zrobił świat nie py­tanie py­ta o to czyo to czy stworzyłstworzył go bóglecz o to po co to zrobił świat nie py­ta o to czynie py­ta o to czy stworzyło to czy stworzył go bógświat nie py­ta o to czy stworzyłnie py­ta o to czy stworzył go bógświat nie py­ta o to czy stworzył go bóg

Bóg stworzył przestrzeń kosmiczną, ale co z samym Bogiem? Czy on stworzył się sam, z niczego?Cały ten tylko mój, moimi oczami widziany i sercem przeżywany świat - to wspaniałe piękno, które stworzyło się samo? Czy Bóg je stworzył? Czy wymyślił człowiek? Czy szatan, żeby omamić, zauroczyć, rozkochać a potem zabrać, zgasić, kazać opuścić?Bóg stworzył je­den świat, a człowiek drugi.Pan Bóg świat stworzył, a po­tem zaczął się nim bawić.Pan Bóg świat stworzył, a potem zaczął się nim bawić.Gdyby ten świat nie był najlepszy z możliwych, Bóg nie byłby go stworzył.