Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany.


Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
stefan wyszyńskiŹleczy­niczłowiekjeślipop­rzes­ta­jena za­dowo­leniuz siebiei łat­woprzyj­mu­jepochwałęludzkąale równieżźleczy­niboi siękry­tykii naganyŹle czy­niczy­ni człowiekjeśli pop­rzes­ta­jepop­rzes­ta­je na za­dowo­leniuna za­dowo­leniu z siebiez siebie i łat­woi łat­wo przyj­mu­jeprzyj­mu­je pochwałępochwałę ludzkąale również źleźle czy­nijeśli boi sięboi się kry­tykikry­tyki i naganyŹle czy­ni człowiekjeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniupop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebiena za­dowo­leniu z siebie i łat­woz siebie i łat­wo przyj­mu­jei łat­wo przyj­mu­je pochwałęprzyj­mu­je pochwałę ludzkąale również źle czy­nijeśli boi się kry­tykiboi się kry­tyki i nagany

Wierz mi, mądry człowiek wie, że nie ma kry­tyki szkod­li­wej. To brak kry­tyki przy­nosi szkodę.Nie mów, że brak ko­muś re­ligii jeśli ten ktoś czy­ni źle. Je­mu brak po pros­tu em­pa­tii, jeśli nie pot­ra­fi odróżnić dob­ra od zła. Na­tomiast ty masz wte­dy prob­le­my z odróżnieniem re­ligij­ność a moralność.Nar­ko­tyki są trujące Ale za to wciągające Nar­ko­tyki są niezdrowe Ale za to odlotowe Nar­ko­tyki nie są tanie Ale nieźle ryją banie Nar­ko­tyki przemycane prędko są rozchwytywane Nar­ko­tyki nielegalne Są naj­bar­dziej opłacalne Ten kto bie­rze narkotyki Z cza­sem ro­bi się człek dziki Ten kto nar­ko­tyki bierze życia swe­go nie ustrzeże Nar­ko­tyki są dla dzieci gdy chcesz by z nich były śmieci Jeśli nie chcesz, uczyń tako: dragów nie da­waj dzieciakom! Z se­rii: we­sołe pióro K.prze­ciw prob­le­mom dzi­siej­sze­go świata.Jeśli podejmujesz się roli ponad siły, nie tylko źle ją odegrasz, lecz również zaniechasz innej, którą mógłbyś dobrze odegrać.Czy Ty również po­myliłeś światy bądź epoki? Nie mar­tw się - in­ny nie znaczy gor­szy. * Choć jest źle - uśmie­chnij się! Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle.