Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.


Ź-zmyść-ź-i-prawdę-mówić-w-pańskim-dworze
ignacy krasickiŹlezmyślaćźleprawdęmówićpańskimdworzeŹle zmyślaći prawdęprawdę mówićmówić ww pańskimpańskim dworzeźle i prawdęi prawdę mówićprawdę mówić wmówić w pańskimw pańskim dworzeźle i prawdę mówići prawdę mówić wprawdę mówić w pańskimmówić w pańskim dworzeźle i prawdę mówić wi prawdę mówić w pańskimprawdę mówić w pańskim dworze

Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Nie mówić źle o umarłych.Wolimy raczej mówić o sobie źle, niż wcale.Kto chce mówić źle o swoim bliźnim, zaczyna zwykle od jego dobrych przymiotów.Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe.Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011