Żądza życia nie ma granic, prawo do życia też nie ma granic.


Żądza-życia-nie-granic-prawo-do-życia-też-nie-granic
wiera panowaądzażycianiegranicprawodoteżgranicŻądza życiażycia nienie mama granicprawo dodo życiażycia teżteż nienie mama granicŻądza życia nieżycia nie manie ma granicprawo do życiado życia teżżycia też nieteż nie manie ma granicŻądza życia nie mażycia nie ma granicprawo do życia teżdo życia też nieżycia też nie mateż nie ma granicŻądza życia nie ma granicprawo do życia też niedo życia też nie mażycia też nie ma granic

Żądza życia nie ma granic. I prawo do życia też nie ma granic.Tylko prawo jest ściśle określone. Bezprawie nie ma granic i nikt go jeszcze nie skodyfikował.Uśmiech też rani Więc uważaj na swój śmiech Gdy nie znasz granic scho­dami życia w górę się pniemy licząc sto­pień za stopniem i wzrok karmiąc przestrzenią bez granic... by w końcu prawdę najświętszą odkryć ja­cy ob­cy jes­teśmy... i bezimienni Wieczność i imaginacja nie mają granic.Zdolność myślenia nie zna granic.