Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce.


Żaden-człowiek-nie-chce-umrzeć-ale-tak-rzadko-ę-zdarza-to-co-człowiek-chce
stanisław tymadenczłowiekniechceumrzećaletakrzadkosięzdarzatocochceŻaden człowiekczłowiek nienie chcechce umrzećale taktak rzadkorzadko sięsię zdarzaco człowiekczłowiek chceŻaden człowiek nieczłowiek nie chcenie chce umrzećale tak rzadkotak rzadko sięrzadko się zdarzaco człowiek chceŻaden człowiek nie chceczłowiek nie chce umrzećale tak rzadko siętak rzadko się zdarzaŻaden człowiek nie chce umrzećale tak rzadko się zdarza

Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego. -Augustyn Św
szczęśliwy-jest-człowiek-który-posiada-to-czego-chce-a-nie-chce-nic-złego
Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci; rzadko zdarza się człowiek dobry z natury. -Demokryt
ludzie-stają-ę-dobrzy-przez-ćwiczenie-i-praktykowanie-dobroci-rzadko-zdarza-ę-człowiek-dobry-z-natury