Żaden człowiek nie jest dostatecznie dobry, żeby rządzić drugim człowiekiem bez jego zgody.


Żaden-człowiek-nie-jest-dostatecznie-dobry-żeby-rządzić-drugim-człowiekiem-bez-jego-zgody
abraham lincolnadenczłowiekniejestdostateczniedobryżebyrządzićdrugimczłowiekiembezjegozgodyŻaden człowiekczłowiek nienie jestjest dostateczniedostatecznie dobryżeby rządzićrządzić drugimdrugim człowiekiemczłowiekiem bezbez jegojego zgodyŻaden człowiek nieczłowiek nie jestnie jest dostateczniejest dostatecznie dobryżeby rządzić drugimrządzić drugim człowiekiemdrugim człowiekiem bezczłowiekiem bez jegobez jego zgodyŻaden człowiek nie jestczłowiek nie jest dostatecznienie jest dostatecznie dobryżeby rządzić drugim człowiekiemrządzić drugim człowiekiem bezdrugim człowiekiem bez jegoczłowiekiem bez jego zgodyŻaden człowiek nie jest dostatecznieczłowiek nie jest dostatecznie dobryżeby rządzić drugim człowiekiem bezrządzić drugim człowiekiem bez jegodrugim człowiekiem bez jego zgody

Jeżeli pozwolicie, żeby jakiś człowiek mówił dostatecznie długo, to znajdzie sobie wyznawców. -Robert Louis Stevenson
jeżeli-pozwolicie-żeby-jakiś-człowiek-mówił-dostatecznie-długo-to-znajdzie-sobie-wyznawców
Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
Nikt nie jest w stanie obudzić w nas poczucia niższości bez naszej zgody. -Eleonora Roosevelt
nikt-nie-jest-w-stanie-obudzić-w-nas-poczucia-ższoś-bez-naszej-zgody
Miłość jest wychodzeniem od siebie, by pójść na spotkanie z drugim człowiekiem. -Andrew Marvell
miłość-jest-wychodzeniem-od-siebie-by-pójść-na-spotkanie-z-drugim-człowiekiem
Życie jest twardą walką między człowiekiem a człowiekiem, pierwszym zaś przeciwnikiem mężczyzny jest jego ojciec. -Giovanni Guareschi
Życie-jest-twardą-walką-między-człowiekiem-a-człowiekiem-pierwszym-zaś-przeciwnikiem-mężczyzny-jest-jego-ojciec