Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego.


Żaden-dzień-nie-jest-długi-dla-człowieka-czynnego
seneka młodszyadendzieńniejestdługidlaczłowiekaczynnegoŻaden dzieńdzień nienie jestjest długidługi dladla człowiekaczłowieka czynnegoŻaden dzień niedzień nie jestnie jest długijest długi dladługi dla człowiekadla człowieka czynnegoŻaden dzień nie jestdzień nie jest długinie jest długi dlajest długi dla człowiekadługi dla człowieka czynnegoŻaden dzień nie jest długidzień nie jest długi dlanie jest długi dla człowiekajest długi dla człowieka czynnego

Stracony dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. -Chamfort
stracony-dla-człowieka-jest-dzień-w-którym-ę-nie-śmiał
Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. -Chamfort
najbardziej-straconym-dla-człowieka-jest-dzień-w-którym-ę-nie-śmiał
Żaden ustrój nie wymyśli takiej udręki dla człowieka, na jaką się skaże człowiek ambitny. -Anna Kowalska
Żaden-ustrój-nie-wymyśli-takiej-udręki-dla-człowieka-na-jaką-ę-skaże-człowiek-ambitny
Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem. -Heinrich Heine
dla-wydawców-żaden-autor-nie-jest-geniuszem