Żaden dzień nie jest długi dla człowieka czynnego.


Żaden-dzień-nie-jest-długi-dla-człowieka-czynnego
seneka młodszyadendzieńniejestdługidlaczłowiekaczynnegoŻaden dzieńdzień nienie jestjest długidługi dladla człowiekaczłowieka czynnegoŻaden dzień niedzień nie jestnie jest długijest długi dladługi dla człowiekadla człowieka czynnegoŻaden dzień nie jestdzień nie jest długinie jest długi dlajest długi dla człowiekadługi dla człowieka czynnegoŻaden dzień nie jest długidzień nie jest długi dlanie jest długi dla człowiekajest długi dla człowieka czynnego

Stracony dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał.W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.Żaden ustrój nie wymyśli takiej udręki dla człowieka, na jaką się skaże człowiek ambitny.Jeżeli jakaś rzecz jest dla ciebie trudna, nie należy przypuszczać, że jest niemożliwa do spełnienia dla człowieka. Ale jeżeli jakaś rzecz jest możliwa i dostępna dla człowieka, uważaj, że jest także do osiągnięcia dla ciebie.Dla wydawców żaden autor nie jest geniuszem.