Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeśli sam nie chorował.


Żaden-lekarz-nie-może-być-dobrym-lekarzem-śli-sam-nie-chorował
konfucjuszadenlekarzniemożebyćdobrymlekarzemjeślisamchorowałŻaden lekarzlekarz nienie możemoże byćbyć dobrymdobrym lekarzemjeśli samsam nienie chorowałŻaden lekarz nielekarz nie możenie może byćmoże być dobrymbyć dobrym lekarzemjeśli sam niesam nie chorowałŻaden lekarz nie możelekarz nie może byćnie może być dobrymmoże być dobrym lekarzemjeśli sam nie chorowałŻaden lekarz nie może byćlekarz nie może być dobrymnie może być dobrym lekarzem

Może żaden mężczyzna nie potrafi znieść kobiecej zgryzoty, jeśli w jej orbicie nie jest on sam, źródło światła, wokół którego krążymy? -Zofia Bystrzycka
może-żaden-mężczyzna-nie-potrafi-znieść-kobiecej-zgryzoty-śli-w-jej-orbicie-nie-jest-on-sam-źródło-światła-wokół-którego-krążymy
Czy może kochać kogoś ten, kto sam siebie nie cierpi? Cy może żyć w zgodzie z innymi, kto sam ze sobą jest niezgodny? Czy może być komuś miły, kto sam ze sobą jest przykry i uciążliwy? -Erazm z Rotterdamu
czy-może-kochać-kogoś-ten-kto-sam-siebie-nie-cierpi-cy-może-żyć-w-zgodzie-z-innymi-kto-sam-ze-sobą-jest-niezgodny-czy-może-być-komuś-miły
Aby osiągnąć szczęście, trzeba spełnić trzy warunki: być imbecylem, być egoistą i cieszyć się dobrym zdrowiem. Jeśli jednak nie spełnicie pierwszego warunku, wszystko jest stracone. -Gustaw Flaubert
aby-osiągnąć-szczęście-trzeba-spełć-trzy-warunki-być-imbecylem-być-egoistą-i-cieszyć-ę-dobrym-zdrowiem-jeśli-jednak-nie-spełnicie
Żaden człowiek prawy nie może być nieszczęśliwy. -Cyceron
Żaden-człowiek-prawy-nie-może-być-nieszczęśliwy
Każdy mężczyzna może być dobrym kochankiem. To zależy tylko od nauczycielki. -Sharon Stone
każdy-mężczyzna-może-być-dobrym-kochankiem-to-zależy-tylko-od-nauczycielki