Żaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wy, więc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy.


Żaden-mur-nie ochro­-od ludzkiej-ob­mo­wy-więc-naj­­piej-tym-so­bie-nie zap­rząć-głowy
molieradenmurnie ochro­niod ludzkiejob­mo­wywięcnaj­le­piejtymso­bienie zap­rzątaćgłowyŻaden murmur nie ochro­ninie ochro­ni od ludzkiejod ludzkiej ob­mo­wywięc naj­le­piejnaj­le­piej tymtym so­bieso­bie nie zap­rzątaćnie zap­rzątać głowyŻaden mur nie ochro­nimur nie ochro­ni od ludzkiejnie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wywięc naj­le­piej tymnaj­le­piej tym so­bietym so­bie nie zap­rzątaćso­bie nie zap­rzątać głowyŻaden mur nie ochro­ni od ludzkiejmur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wywięc naj­le­piej tym so­bienaj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątaćtym so­bie nie zap­rzątać głowyŻaden mur nie ochro­ni od ludzkiej ob­mo­wywięc naj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątaćnaj­le­piej tym so­bie nie zap­rzątać głowy

Naj­le­piej byłoby być przez­roczys­tym i pat­rzeć na wszys­tko, nie biorąc w tym udziału.. jak bańka mydlana. -wenaa01
naj­­piej-byłoby-być-przez­roczys­tym-i pat­rzeć-na wszys­tko-nie biorąc-w tym-udziału-jak bańka-mydlana