Żadna cnota nie może istnieć bez miłości. Bez miłości nie może być i Dobra. To, że nie kochasz, nie znaczy, że nie ma w tobie miłości, lecz że jest w tobie coś, co jej przeszkadza.


Żadna-cnota-nie-może-istnieć-bez-miłoś-bez-miłoś-nie-może-być-i-dobra-to-że-nie-kochasz-nie-znaczy-że-nie-w-tobie-miłoś-lecz-że-jest
lew tołstojadnacnotaniemożeistniećbezmiłościbezmiłościbyćdobratożekochaszznaczytobiemiłościleczjestcoścojejprzeszkadzaŻadna cnotacnota nienie możemoże istniećistnieć bezbez miłościbez miłościmiłości nienie możemoże byćbyć ii dobraże nienie kochasznie znaczyże nienie maw tobietobie miłościlecz żeże jestjest ww tobietobie cośco jejjej przeszkadzaŻadna cnota niecnota nie możenie może istniećmoże istnieć bezistnieć bez miłościbez miłości niemiłości nie możenie może byćmoże być ibyć i dobraże nie kochaszże nie manie ma wma w tobiew tobie miłościlecz że jestże jest wjest w tobiew tobie cośco jej przeszkadza

Do Ciebie ten list i o miłości tam piszę. By móc być przy tobie, aleją tęskno­ty śpieszę. Codzien­nie czekając na zna­ki od Ciebie, że kochasz i prag­niesz i nig­dy nie odejdziesz. -chocolat122
do ciebie-ten-list-i-o miłoś-tam-piszę-by-móc-być-przy-tobie-aleją-tęskno­ty-śpieszę-codzien­nie-czekając-na-zna­ki-od ciebie-że
Gdzie dochodzi do miłości bez małżeństwa , może dojść do małżeństwa bez miłości. -Anonim
gdzie-dochodzi-do-miłoś-bez-łżeństwa-może-dojść-do-łżeństwa-bez-miłoś
Miłości! w tobie jednej odpocznienie i moc, i bytu oś; w tobie sumienie. -Cyprian Kamil Norwid
miłoś-w-tobie-jednej-odpocznienie-i-moc-i-bytu-oś-w-tobie-sumienie