Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła.


Żadna-inna-książka-nie-była-chętniej-czytana-i-żadna-nie-wyrządziła-więcej-zła
fryderyk nietzscheadnainnaksiążkaniebyłachętniejczytanażadnawyrządziławięcejzłaŻadna innainna książkaksiążka nienie byłabyła chętniejchętniej czytanaczytana ii żadnażadna nienie wyrządziławyrządziła więcejwięcej złaŻadna inna książkainna książka nieksiążka nie byłanie była chętniejbyła chętniej czytanachętniej czytana iczytana i żadnai żadna nieżadna nie wyrządziłanie wyrządziła więcejwyrządziła więcej złaŻadna inna książka nieinna książka nie byłaksiążka nie była chętniejnie była chętniej czytanabyła chętniej czytana ichętniej czytana i żadnaczytana i żadna niei żadna nie wyrządziłażadna nie wyrządziła więcejnie wyrządziła więcej złaŻadna inna książka nie byłainna książka nie była chętniejksiążka nie była chętniej czytananie była chętniej czytana ibyła chętniej czytana i żadnachętniej czytana i żadna nieczytana i żadna nie wyrządziłai żadna nie wyrządziła więcejżadna nie wyrządziła więcej zła

Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowiekaJeśli ktoś urodzi się duchowym analfabetą, nie zmieni tego żadna napisana przez niego książka.Człowiek niczego tak się nie boi, jak ośmieszenia. W obawie przed ośmieszeniem powstrzymuje się od rzeczy, od których nie powstrzymałaby go żadna inna siła.W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.Życie to cza­sem podróż po­ciągiem w niez­na­ne. Wsiadasz, trzy­masz w ręku bi­let, który pot­wier­dza tę drogę. Jedziesz cały czas pros­to, nie wiedząc gdzie. Spo­tykasz ludzi, którzy praw­do­podob­nie ci się nie po­dobają, ale mi­mo wszys­tko nie od­dałbyś tej podróży za żadną inną.