Żadna klasa partaczy nie jest traktowana przez ludzi z większą wyrozumiałością niż prorocy.


Żadna-klasa-partaczy-nie-jest-traktowana-przez-ludzi-z-większą-wyrozumiałośą-ż-prorocy
georg christoph lichtenbergadnaklasapartaczyniejesttraktowanaprzezludziwiększąwyrozumiałościąniżprorocyŻadna klasaklasa partaczypartaczy nienie jestjest traktowanatraktowana przezprzez ludziludzi zz większąwiększą wyrozumiałościąwyrozumiałością niżniż prorocyŻadna klasa partaczyklasa partaczy niepartaczy nie jestnie jest traktowanajest traktowana przeztraktowana przez ludziprzez ludzi zludzi z większąz większą wyrozumiałościąwiększą wyrozumiałością niżwyrozumiałością niż prorocyŻadna klasa partaczy nieklasa partaczy nie jestpartaczy nie jest traktowananie jest traktowana przezjest traktowana przez ludzitraktowana przez ludzi zprzez ludzi z większąludzi z większą wyrozumiałościąz większą wyrozumiałością niżwiększą wyrozumiałością niż prorocyŻadna klasa partaczy nie jestklasa partaczy nie jest traktowanapartaczy nie jest traktowana przeznie jest traktowana przez ludzijest traktowana przez ludzi ztraktowana przez ludzi z większąprzez ludzi z większą wyrozumiałościąludzi z większą wyrozumiałością niżz większą wyrozumiałością niż prorocy

Mało ludzi zasługuje na to, aby ich słuchano uważnie, ale wszyscy zasługują na to, aby ich obserwowano ze współczuciem i wyrozumiałością.Więcej ludzi staje się dobrymi przez ćwiczenie, niż jest ich z natury.Człowiek wielki jest wielkim przez zakres swobody, jaki pozostawia swym żądzom i przez jeszcze większą moc, która te wspaniałe potwory umie ujarzmić.Wol­nym jest ten, kto nie zos­tał zniewo­lony przez żadną nikczemność.Naj­większą nag­rodą dla mnie Ma­mo - była ta, że miałam Ciebie... Naj­większa ka­ra, ja­ka mnie spot­kała, - to ta, że zbyt wcześnie odeszłaś! ''Śpie­szmy się kochać ludzi''...Cierpienie nie jest dla człowieka większą raną niż bruzda na roli.