Żadna kobieta nie wychodzi za mąż z chęci zysku; wszystkie mają dosyć sprytu, by poślubiając milionera, zakochać się w nim.


Żadna-kobieta-nie-wychodzi-za-mąż-z-chę-zysku-wszystkie-mają-dosyć-sprytu-by-poślubiając-milionera-zakochać-ę-w-nim
cesare paveseadnakobietaniewychodzizamążchęcizyskuwszystkiemajądosyćsprytubypoślubiającmilionerazakochaćsięnimŻadna kobietakobieta nienie wychodziwychodzi zaza mążz chęcichęci zyskuwszystkie mająmają dosyćdosyć sprytuby poślubiającpoślubiając milionerazakochać sięw nimŻadna kobieta niekobieta nie wychodzinie wychodzi zawychodzi za mążza mąż zmąż z chęciz chęci zyskuwszystkie mają dosyćmają dosyć sprytuby poślubiając milionerazakochać się wsię w nimŻadna kobieta nie wychodzikobieta nie wychodzi zanie wychodzi za mążwychodzi za mąż zza mąż z chęcimąż z chęci zyskuwszystkie mają dosyć sprytuzakochać się w nimŻadna kobieta nie wychodzi zakobieta nie wychodzi za mążnie wychodzi za mąż zwychodzi za mąż z chęciza mąż z chęci zysku

Żad­na ko­bieta nie wychodzi za mąż z chęci zys­ku, wszys­tkie mają do­syć spry­tu, by poślu­biając mi­lione­ra, za­kochać się w nim. -Cesare Pavese
Żad­na-ko­bieta-nie wychodzi-za mąż-z chę-zys­ku-wszys­tkie-mają-do­syć-spry­-by poślu­biając-mi­lione­ra-za­kochać ę-w nim
Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. -Oscar Wilde
zepsuta-kobieta-należy-do-tego-rodzaju-istot-których-mężczyź-nigdy-nie-mają-dosyć
Kiedy kobieta wychodzi za mąż wiele razy, nie jest żoną; jest prawną cudzołożnicą. -Marcial
kiedy-kobieta-wychodzi-za-mąż-wiele-razy-nie-jest-żoną-jest-prawną-cudzołożnicą
Kobieta jest czymś niepojętym. Żadna prawda ani religia nie mają do niej zastosowania. -Nikos Kazantzakis
kobieta-jest-czymś-niepojętym-Żadna-prawda-ani-religia-nie-mają-do-niej-zastosowania
Kobieta wychodzi ponownie za mąż dlatego, że nienawidziła swego pierwszego męża. Mężczyzna żeni się ponownie dlatego, że uwielbiał swą pierwszą żonę. -Oscar Wilde
kobieta-wychodzi-ponownie-za-mąż-dlatego-że-nienawidziła-swego-pierwszego-męża-mężczyzna-żeni-ę-ponownie-dlatego-że-uwielbiał-swą