Żadna miłość nie potrafi ostać się wobec obrzydzenia.


Żadna-miłość-nie-potrafi-ostać-ę-wobec-obrzydzenia
luise rinseradnamiłośćniepotrafiostaćsięwobecobrzydzeniaŻadna miłośćmiłość nienie potrafipotrafi ostaćostać sięsię wobecwobec obrzydzeniaŻadna miłość niemiłość nie potrafinie potrafi ostaćpotrafi ostać sięostać się wobecsię wobec obrzydzeniaŻadna miłość nie potrafimiłość nie potrafi ostaćnie potrafi ostać siępotrafi ostać się wobecostać się wobec obrzydzeniaŻadna miłość nie potrafi ostaćmiłość nie potrafi ostać sięnie potrafi ostać się wobecpotrafi ostać się wobec obrzydzenia

Nic się nie może ostać wobec prawdy, ona jest wielką, wieczną triumfatorką. -Emil Zola
nic-ę-nie-może-ostać-wobec-prawdy-ona-jest-wielką-wieczną-triumfatorką
Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-wobec-lwa-potrafi-być-lwem-ale-wobec-kobiety-jest-zawsze-lisem
Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb. -Isolde Kurz
kto-nie-potrafi-drugich-analizować-oznacza-to-że-nie-potrafi-tego-wobec-siebie-i-swoich-potrzeb
Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka -Benjamin Franklin
szkoła-doświadczenia-kosztuje-ale-żadna-inna-nie-potrafi-lepiej-wykształć-człowieka
Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka. -Benjamin Franklin
szkoła-doświadczenia-kosztuje-ale-żadna-inna-nie-potrafi-lepiej-wykształć-człowieka