Żadna miłość nie potrafi ostać się wobec obrzydzenia.


Żadna-miłość-nie-potrafi-ostać-ę-wobec-obrzydzenia
luise rinseradnamiłośćniepotrafiostaćsięwobecobrzydzeniaŻadna miłośćmiłość nienie potrafipotrafi ostaćostać sięsię wobecwobec obrzydzeniaŻadna miłość niemiłość nie potrafinie potrafi ostaćpotrafi ostać sięostać się wobecsię wobec obrzydzeniaŻadna miłość nie potrafimiłość nie potrafi ostaćnie potrafi ostać siępotrafi ostać się wobecostać się wobec obrzydzeniaŻadna miłość nie potrafi ostaćmiłość nie potrafi ostać sięnie potrafi ostać się wobecpotrafi ostać się wobec obrzydzenia

Nic się nie może ostać wobec prawdy, ona jest wielką, wieczną triumfatorką.Mężczyzna wobec lwa potrafi być lwem, ale wobec kobiety jest zawsze lisem.Kto nie potrafi drugich analizować oznacza to, że nie potrafi tego wobec siebie i swoich potrzeb.Kto obmawia przyjaciela, kto go nie broni wobec oskarżeń innych, kto cieszy się z wyśmiewań ludzkich i łowi plotki gadułów, kto potrafi zmyślać rzeczy nie widziane, a nie potrafi zmilczeć zawierzonej tajemnicy, jest czarnym charakterem, tego wystrzegaj się!Szkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowiekaSzkoła doświadczenia kosztuje, ale żadna inna nie potrafi lepiej wykształcić człowieka.