Żadna połajanka nie ubliża i nie poniża tak, jak płytkość sądów.


Żadna-połajanka-nie-ubliża-i-nie-poniża-tak-jak-płytkość-sądów
anton czechowadnapołajankanieubliżaponiżatakjakpłytkośćsądówŻadna połajankapołajanka nienie ubliżaubliża ii nienie poniżaponiża takjak płytkośćpłytkość sądówŻadna połajanka niepołajanka nie ubliżanie ubliża iubliża i niei nie poniżanie poniża takjak płytkość sądówŻadna połajanka nie ubliżapołajanka nie ubliża inie ubliża i nieubliża i nie poniżai nie poniża takŻadna połajanka nie ubliża ipołajanka nie ubliża i nienie ubliża i nie poniżaubliża i nie poniża tak

Nic tak nie zdobi kobiety jak wstyd i nic tak jej nie poniża jak bezwstyd.Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.Żadna kobieta nie kocha tak dziko jak histe-ryczka, której umysł jest oziębły.Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile.Żadna granica nie kusi tak do szmuglowania jak granica wieku.Żadna beznadziejność nie jest tak smutna jak beznadziejność wczesnej młodości, kiedy w duszy są tylko pragnienia.