Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.


Żadna-przyjemność-nie-jest-zakazana-śli-nie-powoduje-jakiejś-szkody
tomasz morusadnaprzyjemnośćniejestzakazanajeślipowodujejakiejśszkodyŻadna przyjemnośćprzyjemność nienie jestjest zakazanajeśli nienie powodujepowoduje jakiejśjakiejś szkodyŻadna przyjemność nieprzyjemność nie jestnie jest zakazanajeśli nie powodujenie powoduje jakiejśpowoduje jakiejś szkodyŻadna przyjemność nie jestprzyjemność nie jest zakazanajeśli nie powoduje jakiejśnie powoduje jakiejś szkodyŻadna przyjemność nie jest zakazanajeśli nie powoduje jakiejś szkody

Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność.Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca.Nie idzie o to, aby rozpłynąć się w jakiejś idei. Nie. Trzeba właśnie jako pojedynczy człowiek prowadzić walkę nie o urzeczywistnienie jakiejś idei, to jest rządzącej ludźmi formy, lecz właśnie swobodnego panowania rzeczywistych, żywych ludzi nad życiem, wszystkimi formami.Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła.Żadna uczta nie smakuje dobrze, jeśli się ją spożywa samemu.