Żadna przyjemność nie jest zakazana, jeśli nie powoduje jakiejś szkody.


Żadna-przyjemność-nie-jest-zakazana-śli-nie-powoduje-jakiejś-szkody
tomasz morusadnaprzyjemnośćniejestzakazanajeślipowodujejakiejśszkodyŻadna przyjemnośćprzyjemność nienie jestjest zakazanajeśli nienie powodujepowoduje jakiejśjakiejś szkodyŻadna przyjemność nieprzyjemność nie jestnie jest zakazanajeśli nie powodujenie powoduje jakiejśpowoduje jakiejś szkodyŻadna przyjemność nie jestprzyjemność nie jest zakazanajeśli nie powoduje jakiejśnie powoduje jakiejś szkodyŻadna przyjemność nie jest zakazanajeśli nie powoduje jakiejś szkody

Zarówno mężczyźnie jak i kobiecie zakazana miłość sprawia przyjemność. -Owidiusz
zarówno-mężczyźnie-jak-i-kobiecie-zakazana-miłość-sprawia-przyjemność
Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie. -John Locke
nazywamy-dobrem-to-co-powoduje-lub-powiększa-nam-przyjemność-lub-zmniejsza-cierpienie
Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. -Lew Tołstoj
jeśli-towarzyszy-ę-przyjacielowi-żadna-podróż-nie-jest-nużąca
Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła. -Fryderyk Nietzsche
Żadna-inna-książka-nie-była-chętniej-czytana-i-żadna-nie-wyrządziła-więcej-zła
Żadna uczta nie smakuje dobrze, jeśli się ją spożywa samemu. -Anna Mińszczak
Żadna-uczta-nie-smakuje-dobrze-śli-ę-ją-spożywa-samemu