Żadna uczta nie smakuje dobrze, jeśli się ją spożywa samemu.


Żadna-uczta-nie-smakuje-dobrze-śli-ę-ją-spożywa-samemu
anna mińszczakadnaucztaniesmakujedobrzejeślisięspożywasamemuŻadna ucztauczta nienie smakujesmakuje dobrzejeśli sięją spożywaspożywa samemuŻadna uczta nieuczta nie smakujenie smakuje dobrzejeśli się jąsię ją spożywają spożywa samemuŻadna uczta nie smakujeuczta nie smakuje dobrzejeśli się ją spożywasię ją spożywa samemuŻadna uczta nie smakuje dobrzejeśli się ją spożywa samemu

Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się to, co się samemu przyniosło. -Pablo Picasco
miłość-jest-jak-oberża-hiszpańska-spożywa-ę-to-co-ę-samemu-przyniosło
Miłość jest jak oberża hiszpańska - spożywa się tylko to, co się samemu przyniosło. -Pablo Picasso
miłość-jest-jak-oberża-hiszpańska-spożywa-ę-tylko-to-co-ę-samemu-przyniosło
– Nie można pojąć krzywdy, jeśli jej się samemu nie doznało. – Można – jeżeli się samemu krzywdziło. -Zofia Nałkowska
nie-można-pojąć-krzywdy-śli-jej-ę-samemu-nie-doznało-można-żeli-ę-samemu-krzywdziło
Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard
człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Jeśli towarzyszy się przyjacielowi, żadna podróż nie jest nużąca. -Lew Tołstoj
jeśli-towarzyszy-ę-przyjacielowi-żadna-podróż-nie-jest-nużąca
Jeśli nie wiesz, jak smakuje szampon - nigdy nie kąpałeś psa. -Franklin P. Jones
jeśli-nie-wiesz-jak-smakuje-szampon-nigdy-nie-kąpałeś-psa