Żadna waluta nie jest już pewna. Może z wyjątkiem srebrników.


Żadna-waluta-nie-jest-już-pewna-może-z-wyjątkiem-srebrników
anonimadnawalutaniejestjużpewnamożewyjątkiemsrebrnikówŻadna walutawaluta nienie jestjest jużjuż pewnamoże zz wyjątkiemwyjątkiem srebrnikówŻadna waluta niewaluta nie jestnie jest jużjest już pewnamoże z wyjątkiemz wyjątkiem srebrnikówŻadna waluta nie jestwaluta nie jest jużnie jest już pewnamoże z wyjątkiem srebrnikówŻadna waluta nie jest jużwaluta nie jest już pewna

Nie mów nigdy wobec mężczyzny, że jakaś kobieta jest piękna, bo mógłby sobie wyobrazić, że ty jej nie dorównujesz. I bądź pewna, że żadna kobieta nie będzie na tyle głupia, aby odwzajemnić twoje pochwały.W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie.Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.Prawdę powiedziawszy, ten, kto jest wystarczająco silnie przekonany, by przeciwstawiać się tłumowi, jest raczej wyjątkiem niż zasadą, wyjątkiem podziwianym wieki później, najczęściej jednak wyśmiewanym przez współczesnych.Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia.Istnieje pewna teoria, że jeśli pewna określona liczba osobników danego gatunku ewoluuje, to z czasem cały gatunek podlega ewolucji.