Żadna wiedza człowieka nie może wyjść poza jego doświadczenie.


Żadna-wiedza-człowieka-nie-może-wyjść-poza-jego-doświadczenie
john lockeadnawiedzaczłowiekaniemożewyjśćpozajegodoświadczenieŻadna wiedzawiedza człowiekaczłowieka nienie możemoże wyjśćwyjść pozapoza jegojego doświadczenieŻadna wiedza człowiekawiedza człowieka nieczłowieka nie możenie może wyjśćmoże wyjść pozawyjść poza jegopoza jego doświadczenieŻadna wiedza człowieka niewiedza człowieka nie możeczłowieka nie może wyjśćnie może wyjść pozamoże wyjść poza jegowyjść poza jego doświadczenieŻadna wiedza człowieka nie możewiedza człowieka nie może wyjśćczłowieka nie może wyjść pozanie może wyjść poza jegomoże wyjść poza jego doświadczenie

Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.Wiedza człowieka nie Jest w stanie przekroczyć granic Jego doświadczenia.Miłość znaczy: wyjść poza siebie i pofrunąć do innych.Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam.Niejedno może być udziałem człowieka poza krzywdą wyrządzoną bezbronnym przez mających narzędzia władzy.Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.