Żadna z ludzkich spraw nie jest tak niestała i przemijająca, jak rozgłos potęgi, która nie na własnej opiera się sile.


Żadna-z-ludzkich-spraw-nie-jest-tak-niestała-i-przemijająca-jak-rozgłos-potęgi-która-nie-na-własnej-opiera-ę-sile
tacytadnaludzkichsprawniejesttakniestałaprzemijającajakrozgłospotęgiktóranawłasnejopierasięsileŻadna zz ludzkichludzkich sprawspraw nienie jestjest taktak niestałaniestała ii przemijającajak rozgłosrozgłos potęgiktóra nienie nana własnejwłasnej opieraopiera sięsię sileŻadna z ludzkichz ludzkich sprawludzkich spraw niespraw nie jestnie jest takjest tak niestałatak niestała iniestała i przemijającajak rozgłos potęgiktóra nie nanie na własnejna własnej opierawłasnej opiera sięopiera się sileŻadna z ludzkich sprawz ludzkich spraw nieludzkich spraw nie jestspraw nie jest taknie jest tak niestałajest tak niestała itak niestała i przemijającaktóra nie na własnejnie na własnej opierana własnej opiera sięwłasnej opiera się sileŻadna z ludzkich spraw niez ludzkich spraw nie jestludzkich spraw nie jest takspraw nie jest tak niestałanie jest tak niestała ijest tak niestała i przemijającaktóra nie na własnej opieranie na własnej opiera sięna własnej opiera się sile

Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń. -Epikur
ze-wszystkich-dróg-prowadzących-do-osiągnięcia-szczęścia-w-życiu-żadna-nie-jest-tak-skuteczna-tak-owocna-i-tak-słodka-jak-przyjaźń
Miłość jest to wzajemna zależność, która opiera się na wzajemnej niezależności. -John Ching - Hsiung Wu
miłość-jest-to-wzajemna-zależność-która-opiera-ę-na-wzajemnej-niezależnoś
Prawoznawstwo jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe. -Justynian
prawoznawstwo-jest-znajomośą-spraw-boskich-i-ludzkich-wiedzą-o-tym-co-sprawiedliwe-i-niesprawiedliwe
Żadna kobieta nie kocha tak dziko jak histe-ryczka, której umysł jest oziębły. -Henry Miller
Żadna-kobieta-nie-kocha-tak-dziko-jak-histe-ryczka-której-umysł-jest-oziębły