Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.


Żadnego-mężczyzny-tak-sobie-kobieta-nie-ceni-jak-tego-który-kocha-ę-w-niej-bez-wzajemnoś-kobieta-może-ścierpieć-stratę-kochanka-ale-jej
stanisław dygatadnegomężczyznytaksobiekobietaniecenijaktegoktórykochasięniejbezwzajemnościkobietamożeścierpiećstratękochankaalejejmiłośćwłasnapogodziłabynigdyutratąwiernegooddanegozakochanegoŻadnego mężczyznymężczyzny taktak sobiesobie kobietakobieta nienie ceniceni jakjak tegoktóry kochakocha sięw niejniej bezbez wzajemnościkobieta możemoże ścierpiećścierpieć stratęstratę kochankaale jejjej miłośćmiłość własnawłasna nienie pogodziłabypogodziłaby sięsię nigdynigdy zz utratąutratą mężczyznymężczyzny wiernegozakochanego ww niejniej bezbez wzajemnościŻadnego mężczyzny takmężczyzny tak sobietak sobie kobietasobie kobieta niekobieta nie ceninie ceni jakceni jak tegoktóry kocha siękocha się wsię w niejw niej bezniej bez wzajemnościkobieta może ścierpiećmoże ścierpieć stratęścierpieć stratę kochankaale jej miłośćjej miłość własnamiłość własna niewłasna nie pogodziłabynie pogodziłaby siępogodziłaby się nigdysię nigdy znigdy z utratąz utratą mężczyznyutratą mężczyzny wiernegozakochanego w niejw niej bezniej bez wzajemności

Nawet jej niestałość i jej kaprysy równoważą zawsze powagę i nazbyt rozsądną stałość mężczyzny, przejmując wszakże od niego nieco tych cech. Tak więc wady jednej płci i nadużycia drugiej kompensują się nawzajem. W porządku naturalnym mężczyzna bez kobiety i kobieta bez mężczyzny są istotami niedoskonałymi. Ale im więcej jest kontrastu w ich charakterach, tym więcej jest w ich związku harmonii.Nie mów nigdy wobec mężczyzny, że jakaś kobieta jest piękna, bo mógłby sobie wyobrazić, że ty jej nie dorównujesz. I bądź pewna, że żadna kobieta nie będzie na tyle głupia, aby odwzajemnić twoje pochwały.Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety.Ko­bieta może czuć się bez­pie­cznie w zam­kniętym do­mu, w schro­nie, we włas­nym łóżku, ale nig­dzie nie będzie się czuć tak bez­pie­cznie jak w ra­mionach kocha­nego mężczyzny.Kobieta bez mężczyzny jest jak łódź bez żagla.Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru.