Żadnego mężczyzny tak sobie kobieta nie ceni jak tego, który kocha się w niej bez wzajemności. Kobieta może ścierpieć stratę kochanka, ale jej miłość własna nie pogodziłaby się nigdy z utratą mężczyzny wiernego, oddanego, zakochanego w niej bez wzajemności.


Żadnego-mężczyzny-tak-sobie-kobieta-nie-ceni-jak-tego-który-kocha-ę-w-niej-bez-wzajemnoś-kobieta-może-ścierpieć-stratę-kochanka-ale-jej
stanisław dygatadnegomężczyznytaksobiekobietaniecenijaktegoktórykochasięniejbezwzajemnościkobietamożeścierpiećstratękochankaalejejmiłośćwłasnapogodziłabynigdyutratąwiernegooddanegozakochanegoŻadnego mężczyznymężczyzny taktak sobiesobie kobietakobieta nienie ceniceni jakjak tegoktóry kochakocha sięw niejniej bezbez wzajemnościkobieta możemoże ścierpiećścierpieć stratęstratę kochankaale jejjej miłośćmiłość własnawłasna nienie pogodziłabypogodziłaby sięsię nigdynigdy zz utratąutratą mężczyznymężczyzny wiernegozakochanego ww niejniej bezbez wzajemnościŻadnego mężczyzny takmężczyzny tak sobietak sobie kobietasobie kobieta niekobieta nie ceninie ceni jakceni jak tegoktóry kocha siękocha się wsię w niejw niej bezniej bez wzajemnościkobieta może ścierpiećmoże ścierpieć stratęścierpieć stratę kochankaale jej miłośćjej miłość własnamiłość własna niewłasna nie pogodziłabynie pogodziłaby siępogodziłaby się nigdysię nigdy znigdy z utratąz utratą mężczyznyutratą mężczyzny wiernegozakochanego w niejw niej bezniej bez wzajemności

Niezależnie od wieku kobieta bardziej ceni sobie towarzystwo mężczyzny, który zauważył i wybrał ją spośród wielu, niż najbardziej serdeczny stosunek nowo poznanej kobiety. -Nadzieja Drucka
niezależnie-od-wieku-kobieta-bardziej-ceni-sobie-towarzystwo-mężczyzny-który-zauważył-i-wybrał-ją-spośród-wielu-ż-najbardziej-serdeczny
Kobieta bez mężczyzny jest jak łódź bez żagla. -Andrzej Urbańczyk
kobieta-bez-mężczyzny-jest-jak-łódź-bez-żagla
Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru. -Anonim
kobieta-bez-mężczyzny-jest-jak-ryba-bez-roweru