Żak bez księgi, żołnierz bez rynsztunku, rzemieślnik bez naczynia - nic nie wskórają.


Żak-bez-księgi-żołnierz-bez-rynsztunku-rzemieślnik-bez-naczynia-nic-nie-wskórają
jan ŻabczycakbezksięgiżołnierzrynsztunkurzemieślniknaczynianicniewskórająŻak bezbez księgiżołnierz bezbez rynsztunkurzemieślnik bezbez naczynianaczynianicnic nienie wskórająŻak bez księgiżołnierz bez rynsztunkurzemieślnik bez naczyniabez naczynianic nienic nie wskórająrzemieślnik bez naczynianic nie wskórają

Człowiek bez cnoty, uroda bez serca, serce bez siły - za nic nie stoją.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemI nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.