Żaru nie gasi się ogniem, krwi nie zmywa się krwią.


Żaru-nie-gasi-ę-ogniem-krwi-nie-zmywa-ę-krwią
horacy safrinaruniegasisięogniemkrwizmywakrwiąŻaru nienie gasigasi sięsię ogniemkrwi nienie zmywazmywa sięsię krwiąŻaru nie gasinie gasi sięgasi się ogniemkrwi nie zmywanie zmywa sięzmywa się krwiąŻaru nie gasi sięnie gasi się ogniemkrwi nie zmywa sięnie zmywa się krwiąŻaru nie gasi się ogniemkrwi nie zmywa się krwią

Na­dal wierzę, że ludzie nie mają zbrod­ni za­pisa­nej we krwi, mi­mo że krwią za­pisa­li wiele swoich zbrodni. Z cyk­lu po­wieści
na­dal-wierzę-że ludzie-nie mają-zbrod­-za­pisa­nej-we krwi-mi­mo-że krwią-za­pisa­li-wiele-swoich-zbrodni-z-cyk­lu-po­wieś
Ogień się gasi nie dając mu paliwa, gniew zaś stłumia się ostrożnością, nie podtrzymując go w początkach i nie rozdmuchując. -Plutarch
ogień-ę-gasi-nie-dając-mu-paliwa-gniew-zaś-stłumia-ę-ostrożnośą-nie-podtrzymując-go-w-początkach-i-nie-rozdmuchując
Z panem a z dworem jak z ogniem: z bliska się sparzysz z daleka nie zagrzejesz. -Andrzej Maksymilian Fredro
z-panem-a-z-dworem-jak-z-ogniem-z-bliska-ę-sparzysz-z-daleka-nie-zagrzejesz
Miłość jest wysiłkiem woli, ogniem, który rozpalamy w sobie, bo tak chcemy, bo chce się być zakochanym, bo nie można znieść iżby się nie było zakochanym. -Witold Gombrowicz
miłość-jest-wysiłkiem-woli-ogniem-który-rozpalamy-w-sobie-bo-tak-chcemy-bo-chce-ę-być-zakochanym-bo-nie-można-znieść-iżby-ę-nie-było