Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć.


Żeby-żyć-trze­ba-uwie­rzyć-a później-walczyć
emilia szumiłoebyżyćtrze­bauwie­rzyća późniejwalczyćŻeby żyćżyć trze­batrze­ba uwie­rzyća później walczyćŻeby żyć trze­bażyć trze­ba uwie­rzyćŻeby żyć trze­ba uwie­rzyć

Trze­ba być za­kocha­nym, żeby uwie­rzyć w anioły.By uwie­rzyć w dob­ro, mu­sisz naj­pierw uwie­rzyć w zło.Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Wszys­tko w co można uwie­rzyć, odzwier­dcied­la prawdę.Mu­sisz uwie­rzyć, że is­tnieją Pocałunki, Radości - Ryzyka War­te podjęcia.