Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
rychcikebybyćczłowiekiemsuk­ce­sunie trze­bami­lione­remczłowiekiemjest sięwte­dykiedywyczu­wamyw głębiduchaszczęściei spełnienie~pa­wełrychlica Żeby byćbyć człowiekiemczłowiekiem suk­ce­susuk­ce­su nie trze­banie trze­ba byćbyć mi­lione­remczłowiekiemmi­lione­remczłowiekiem suk­ce­susuk­ce­su jest sięjest się wte­dywte­dy kiedykiedy wyczu­wamywyczu­wamy w głębiw głębi duchaducha szczęście~pa­weł rychlica Żeby być człowiekiembyć człowiekiem suk­ce­suczłowiekiem suk­ce­su nie trze­basuk­ce­su nie trze­ba byćnie trze­ba być mi­lione­remczłowiekiembyć mi­lione­remczłowiekiem suk­ce­sumi­lione­remczłowiekiem suk­ce­su jest sięsuk­ce­su jest się wte­dyjest się wte­dy kiedywte­dy kiedy wyczu­wamykiedy wyczu­wamy w głębiwyczu­wamy w głębi duchaw głębi ducha szczęście

Suk­nia nie mu­si być ob­cisła, ale lu­bię widzieć, gdy ko­bieta jest ub­ra­na, gdzie ona się w tej suk­ni znajduje. -Bob Hope (Leslie Townes)
suk­nia-nie mu­-być-ob­cisła-ale-lu­bię-widzieć-gdy-ko­bieta-jest ub­ra­na-gdzie-ona ę-w tej suk­-znajduje
Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński
nie-wys­tar­czy-urodzić ę-człowiekiem-trze­ba-jeszcze-być-człowiekiem
Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe. -Tim Guénard
Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużo -Albert Camus
nie-każdy-musi-być-wielkim-człowiekiem-być-człowiekiem-to-już-bardzo-żo
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem. Trzeba jeszcze być człowiekiem. -Stefan Wyszyński kard
nie-wystarczy-urodzić-ę-człowiekiem-trzeba-jeszcze-być-człowiekiem
Być człowiekiem - to dostateczny powód, żeby być nieszczęśliwym. -Menander
być-człowiekiem-to-dostateczny-powód-żeby-być-nieszczęśliwym