Żeby być do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie.


Żeby-być-do­cenionym-mu­sisz-do­cenić-­mego-siebie
chemicalsebybyćdo­cenionymmu­siszdo­cenićsa­megosiebieŻeby byćbyć do­cenionymdo­cenionym mu­siszmu­sisz do­cenićdo­cenić sa­megosa­mego siebieŻeby być do­cenionymbyć do­cenionym mu­siszdo­cenionym mu­sisz do­cenićmu­sisz do­cenić sa­megodo­cenić sa­mego siebieŻeby być do­cenionym mu­siszbyć do­cenionym mu­sisz do­cenićdo­cenionym mu­sisz do­cenić sa­megomu­sisz do­cenić sa­mego siebieŻeby być do­cenionym mu­sisz do­cenićbyć do­cenionym mu­sisz do­cenić sa­megodo­cenionym mu­sisz do­cenić sa­mego siebie

Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Być za­dowo­lonym z sa­mego siebie - to naj­większe szczęście. -Tomasz Mann
być-za­dowo­lonym-z ­mego-siebie- to naj­większe-szczęście
Trze­ba ro­bić każde dzieło, jak­by miało być os­tatnim w życiu. Jak­by miało być tes­ta­men­tem i pom­ni­kiem dla sa­mego siebie. -Stanisław Szukalski
trze­ba-ro­bić-każde-dzieło-jak­by-miało-być-os­tatnim-w życiu-jak­by miało-być-­­men­tem-i pom­­kiem-dla-­mego-siebie
Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma. -Elizabeth Gilbert
kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma