Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.


Żeby-być-mężczyzną-trze­ba-mieć-ja­ja-Żeby być-człowiekiem-miłoś-trze­ba-mieć-jeszcze-większe
tim guénardebybyćmężczyznątrze­bamiećja­jaeby byćczłowiekiemmiłościjeszczewiększeŻeby byćbyć mężczyznąmężczyzną trze­batrze­ba miećmieć ja­jaŻeby być człowiekiemczłowiekiem miłościtrze­ba miećmieć jeszczejeszcze większeŻeby być mężczyznąbyć mężczyzną trze­bamężczyzną trze­ba miećtrze­ba mieć ja­jaŻeby być człowiekiem miłościtrze­ba mieć jeszczemieć jeszcze większeŻeby być mężczyzną trze­babyć mężczyzną trze­ba miećmężczyzną trze­ba mieć ja­jatrze­ba mieć jeszcze większeŻeby być mężczyzną trze­ba miećbyć mężczyzną trze­ba mieć ja­ja

Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012  -watchingmefall
Żeby-ko­goś-po­kochać-trze­ba-mieć-od­wagę-żeby-o kimś-za­pom­nieć-trze­ba-mieć-łę-16042012 
Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować. -Marilyn vos Savant
Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
Trze­ba być sa­mot­ni­kiem, aby czuć włas­ne ser­ce i aby kochać; ale trze­ba być światow­cem, aby mieć po­wodze­nie w miłości. -Stendhal (Henri Beyle)
trze­ba-być-­­­kiem-aby czuć-włas­ne-ser­-i aby kochać-ale-trze­ba-być-światow­cem-aby mieć-po­wodze­nie-w miłoś
Żeby-być-człowiekiem-suk­­su-nie trze­ba-być-mi­lione­remczłowiekiem-suk­­su-jest ę-wte­dy-kiedy-wyczu­wamy-w głębi-ducha
Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym. -Cyprian Czernik
nie-wys­tar­czy-mieć-skrzydła-trze­ba-jeszcze-być-oblatanym