Żeby ludzie zawsze wiedzieli, co jest ważnego, co jest mniejszego znaczenia, o wiele mniej nieszczęścia by było na świecie.


Żeby-ludzie-zawsze-wiedzieli-co-jest-ważnego-co-jest-mniejszego-znaczenia-o-wiele-mniej-nieszczęścia-by-było-na-świecie
stanisławebyludziezawszewiedzielicojestważnegomniejszegoznaczeniawielemniejnieszczęściabybyłonaświecieŻeby ludzieludzie zawszezawsze wiedzielico jestjest ważnegoco jestjest mniejszegomniejszego znaczeniao wielewiele mniejmniej nieszczęścianieszczęścia byby byłobyło nana świecieŻeby ludzie zawszeludzie zawsze wiedzielico jest ważnegoco jest mniejszegojest mniejszego znaczeniao wiele mniejwiele mniej nieszczęściamniej nieszczęścia bynieszczęścia by byłoby było nabyło na świecieŻeby ludzie zawsze wiedzielico jest mniejszego znaczeniao wiele mniej nieszczęściawiele mniej nieszczęścia bymniej nieszczęścia by byłonieszczęścia by było naby było na świecieo wiele mniej nieszczęścia bywiele mniej nieszczęścia by byłomniej nieszczęścia by było nanieszczęścia by było na świecie

Dawnej ludzie wiedzieli mało, ale to
dawnej-ludzie-wiedzieli-ło-ale-to-ło-poruszało-do-głębi-ich-serca-dzisiaj-ludzie-wiedzą-wiele-ale-to-wiele-porusza-ich-tylko-powierzchownie-i
Ludzie znacznie mniej martwiliby się tym, co myślą o nich inni, gdyby wiedzieli, jak rzadko tamci to czynią. -Henry Kaiser
ludzie-znacznie-mniej-martwiliby-ę-tym-co-myślą-o-nich-inni-gdyby-wiedzieli-jak-rzadko-tamci-to-czynią
Jak to zawsze bywa, że prowokujemy nieszczęścia, którym zbyt wiele poświęcamy uwagi. -George Sand
jak-to-zawsze-bywa-że-prowokujemy-nieszczęścia-którym-zbyt-wiele-poświęcamy-uwagi
Ludzie zawsze opowiedzą nam coś o innych ludziach czegośmy jeszcze nie wiedzieli. -Gertruda Stein
ludzie-zawsze-opowiedzą-nam-coś-o-innych-ludziach-czegośmy-jeszcze-nie-wiedzieli