Żeby mieć powodzenie w życiu, kobieta winna być na tyle wykształcona, żeby przyciągać głupich mężczyzn i na tyle wulgarna, by kusić mężczyzn inteligentnych.


Żeby-mieć-powodzenie-w-życiu-kobieta-winna-być-na-tyle-wykształcona-żeby-przyciągać-głupich-mężczyzn-i-na-tyle-wulgarna-by-kusić
jeanne moreauebymiećpowodzenieżyciukobietawinnabyćnatylewykształconażebyprzyciągaćgłupichmężczyznwulgarnabykusićinteligentnychŻeby miećmieć powodzeniepowodzenie ww życiukobieta winnawinna byćbyć nana tyletyle wykształconażeby przyciągaćprzyciągać głupichgłupich mężczyznmężczyzn ii nana tyletyle wulgarnaby kusićkusić mężczyznmężczyzn inteligentnychŻeby mieć powodzeniemieć powodzenie wpowodzenie w życiukobieta winna byćwinna być nabyć na tylena tyle wykształconażeby przyciągać głupichprzyciągać głupich mężczyzngłupich mężczyzn imężczyzn i nai na tylena tyle wulgarnaby kusić mężczyznkusić mężczyzn inteligentnych

Żeby mieć po­wodze­nie w życiu ko­bieta win­na być na ty­le wyk­ształco­na, żeby przy­ciągać głupich mężczyzn i na ty­le wul­garna, by ku­sić inteligentnych.Pamiętaj, że bogactwo polega nie na tym, żeby mieć tyle pieniędzy, ile się chce, tylko żeby mieć tyle pieniędzy, ile się potrzebuje.Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.Kobieta o tyle tylko może uskarżać się [w sprawach erotycznych] na mężczyzn, o ile sama daje do tego powody.Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyznMądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn.