Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie.


Żeby-napisać-jakąś-myśl-potrzebne-jest-myślenie
kostis palamasebynapisaćjakąśmyślpotrzebnejestmyślenieŻeby napisaćnapisać jakąśjakąś myślpotrzebne jestjest myślenieŻeby napisać jakąśnapisać jakąś myślpotrzebne jest myślenieŻeby napisać jakąś myśl

Dopóki proletariatowi potrzebne jest państwo, dopóty potrzebne mu jest nie w interesie wolności, lecz w celu zdławienia swoich przeciwników.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka.Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej Jeśli coś jest powszechne, nie oznacza, że to coś jest jednocześnie potrzebne i normalne. Powszechne jest w istocie tylko mniemanie, że jeśli coś jest powszechne, to jest potrzebne i normalne.Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów