Żeby poz­nać siebie muszę na chwilę za­pom­nieć o wszys­tkim co mam.


Żeby-poz­nać-siebie-muszę-na chwilę-za­pom­nieć-o wszys­tkim-co mam
qchesebypoz­naćsiebiemuszęna chwilęza­pom­niećo wszys­tkimco mamŻeby poz­naćpoz­nać siebiesiebie muszęmuszę na chwilęna chwilę za­pom­niećza­pom­nieć o wszys­tkimo wszys­tkim co mamŻeby poz­nać siebiepoz­nać siebie muszęsiebie muszę na chwilęmuszę na chwilę za­pom­niećna chwilę za­pom­nieć o wszys­tkimza­pom­nieć o wszys­tkim co mamŻeby poz­nać siebie muszępoz­nać siebie muszę na chwilęsiebie muszę na chwilę za­pom­niećmuszę na chwilę za­pom­nieć o wszys­tkimna chwilę za­pom­nieć o wszys­tkim co mamŻeby poz­nać siebie muszę na chwilępoz­nać siebie muszę na chwilę za­pom­niećsiebie muszę na chwilę za­pom­nieć o wszys­tkimmuszę na chwilę za­pom­nieć o wszys­tkim co mam

Jeśli chcesz poz­nać swoją pas­je mu­sisz poz­nać sa­mego siebie. -AnDree
jeśli-chcesz-poz­nać-swoją-­-mu­sisz-poz­nać-­mego-siebie
Aby znać człowieka, wys­tar­czy poz­nać sa­mego siebie; aby poz­nać ludzi, trze­ba żyć pośród nich. -Stendhal (Henri Beyle)
aby-znać-człowieka-wys­tar­czy-poz­nać-­mego-siebie-aby poz­nać-ludzi-trze­ba-żyć-pośród-nich