Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka.


Żeby-poznać-jezusa-trzeba-ruszyć-ę-z-miejsca-i-szukać-ludzi-w-których-on-mieszka
jan twardowskiebypoznaćjezusatrzebaruszyćsięmiejscaszukaćludziktórychonmieszkaŻeby poznaćpoznać jezusajezusa trzebatrzeba ruszyćruszyć sięz miejscamiejsca ii szukaćszukać ludziw którychktórych onon mieszkaŻeby poznać jezusapoznać jezusa trzebajezusa trzeba ruszyćtrzeba ruszyć sięruszyć się zsię z miejscaz miejsca imiejsca i szukaći szukać ludziw których onktórych on mieszkaŻeby poznać jezusa trzebapoznać jezusa trzeba ruszyćjezusa trzeba ruszyć siętrzeba ruszyć się zruszyć się z miejscasię z miejsca iz miejsca i szukaćmiejsca i szukać ludziw których on mieszkaŻeby poznać jezusa trzeba ruszyćpoznać jezusa trzeba ruszyć sięjezusa trzeba ruszyć się ztrzeba ruszyć się z miejscaruszyć się z miejsca isię z miejsca i szukaćz miejsca i szukać ludzi

Aby znać człowieka, wystarczy poznać samego siebie; aby poznać ludzi, trzeba żyć pośród nich.Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.Nie trzeba mieć nigdy boga. Nawet takiego, co w nas mieszka. Trzeba być zawsze j a.Dla mnie Bazylika świętego Piotra jest bardziej kościołem pogańskim, niż chrześcijańskim. Za dużo w nim przepychu. Za dużo złota, monumentalności. Żeby się pomodlić w ciszy, trzeba długo szukać kaplicy z Najświętszym Sakramentem.Klasy to takie grupy ludzi, z których jedna może sobie przywłaszczać pracę innej z powodu różnicy miejsca zajmowanego przez nią w określonym systemie gospodarki społecznej.