Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego.


Żeby-tak-zasnąć-i obudzić ę-za ja­kiś-czas-Żeby-już-było-po wszystkim-Żebym-nie mu­siała-pamięć-Żebym-mogła-nor­malnie
katarzyna grocholaebytakzasnąći obudzić sięza ja­kiśczasjużbyłopo wszystkimebymnie mu­siałapamiętaćmogłanor­malnieżyćnie bolałoeby sięobudzićbeztegoŻeby taktak zasnąćzasnąć i obudzić sięi obudzić się za ja­kiśza ja­kiś czasŻeby jużjuż byłobyło po wszystkimŻebym nie mu­siałanie mu­siała pamiętaćŻebym mogłamogła nor­malnienor­malnie żyćŻeby jużjuż taktak nie bolałoŻeby się obudzićobudzić bezbez tegoŻeby tak zasnąćtak zasnąć i obudzić sięzasnąć i obudzić się za ja­kiśi obudzić się za ja­kiś czasŻeby już byłojuż było po wszystkimŻebym nie mu­siała pamiętaćŻebym mogła nor­malniemogła nor­malnie żyćŻeby już takjuż tak nie bolałoŻeby się obudzić bezobudzić bez tego

I nad­chodzi kiedyś czas, kiedy chcesz zasnąć i już się nie obudzić. -EmilyMalfoy
i nad­chodzi-kiedyś-czas-kiedy-chcesz-zasnąć-i już ę-nie obudzić
Jakie są podstawowe zasady dramatu? Żeby pierwszy akt był przejrzysty, ostatni - krótki, a przede wszystkim, żeby w trzecim nie było więzienia. -Aleksander Dumas
jakie-są-podstawowe-zasady-dramatu-Żeby-pierwszy-akt-był-przejrzysty-ostatni-krótki-a-przede-wszystkim-żeby-w-trzecim-nie-było-więzienia