Żeby zdo­być wiedzę - trze­ba się uczyć. Ale żeby zdo­być mądrość - trze­ba obserwować.


Żeby-zdo­być-wiedzę- trze­ba ę-uczyć-ale żeby-zdo­być-mądrość- trze­ba-obserwować
marilyn vos savantebyzdo­byćwiedzę trze­ba sięuczyćale żebymądrość trze­baobserwowaćŻeby zdo­byćzdo­być wiedzę trze­ba się uczyćale żeby zdo­byćzdo­być mądrość trze­ba obserwowaćŻeby zdo­być wiedzęale żeby zdo­być mądrość

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Żeby być mężczyzną trze­ba mieć ja­ja. Żeby być człowiekiem miłości, trze­ba mieć jeszcze większe.Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać.Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel.Żeby ko­goś po­kochać, trze­ba mieć od­wagę, żeby o kimś za­pom­nieć, trze­ba mieć siłę. 16.04.2012 Trze­ba dużo od­wa­gi, żeby być tchórzem w Ar­mii Czerwonej.