Żeg­lo­wanie na spo­koj­nych wo­dach nie oz­nacza, ze nie wpad­niesz na górę lodową.


Żeg­lo­wanie-na spo­koj­nych-wo­dach-nie oz­nacza-ze nie wpad­niesz-na górę-lodową
harlan cobeneg­lo­waniena spo­koj­nychwo­dachnie oz­naczaze nie wpad­nieszna góręlodowąŻeg­lo­wanie na spo­koj­nychna spo­koj­nych wo­dachwo­dach nie oz­naczaze nie wpad­niesz na góręna górę lodowąŻeg­lo­wanie na spo­koj­nych wo­dachna spo­koj­nych wo­dach nie oz­naczaze nie wpad­niesz na górę lodowąŻeg­lo­wanie na spo­koj­nych wo­dach nie oz­nacza

W cza­sach nies­po­koj­nych rządzą na­mi psycho­paci, w spo­koj­nych my ich sądzimy.Nie płodzą dzi­kie orły spo­koj­nych gołębi.uwal­niam myśli in­tensyw­ny za­pach tęskno­ty wlecze cień może kiedyś tam powtórzymy w gwiaz­dach za­pisa­ny czas dla nas wyjrzyj na gra­nacie nieba skrzy mrugnij od/wzajemnie/ a te­raz już śpij spo­koj­nie śpij Cris 29.06.2016r.Gdy py­tasz dlacze­go nie mogę Cię kochać spo­koj­niej, od­po­wiadam, że kochać spo­koj­niej, to nie kochać wcale.Nie wpad­niesz w ta­rapa­ty, jeśli będziesz trzy­mał język za zębami.To że upa­dam, wca­le nie oz­nacza że muszę się podnieść. To że sta­ram się leczyć ra­ny, ca­le nie oz­nacza że się zagoją. Dzi­siaj jes­teś, jut­ro cię nie ma. Co się dzieję kiedy, ro­bisz coś od nie­chce­nia? To że ktoś jest przy mnie, wca­le nie oz­nacza że osuszy mo­je łzy. Nie jest prawdą, że jeśli cze­goś prag­niesz, to będziesz to miał.