Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.


Żona-jest-dla-młodego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
franciszek bacononajestdlamłodegomężczyznykochankądojrzałegotowarzyszkąstaregopielęgniarkąkażdymwiekupretekstabysięożenićŻona jestjest dladla młodegomłodego mężczyznymężczyzny kochankądla dojrzałegodojrzałegotowarzyszkądla staregostaregopielęgniarkąw każdymkażdym wiekuwieku jestjest pretekstaby sięsię ożenićŻona jest dlajest dla młodegodla młodego mężczyznymłodego mężczyzny kochankądla dojrzałegodla staregoi w każdymw każdym wiekukażdym wieku jestwieku jest pretekstaby się ożenićŻona jest dla młodegojest dla młodego mężczyznydla młodego mężczyzny kochankąi w każdym wiekuw każdym wieku jestkażdym wieku jest pretekstŻona jest dla młodego mężczyznyjest dla młodego mężczyzny kochankąi w każdym wieku jestw każdym wieku jest pretekst

Żona jest dla młodszego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca.Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Miłość w każdym sercu kobiecym pragnie mieć wszystko, a nie cząstkę; to, według planu Natury, jest dla niej ważniejsze niż ambicja dla mężczyzny, to jej światło, jej życie, jej powietrze, których alternatywą jest tylko śmierć.Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia.Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli.