Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić.


Żona-jest-dla-młodego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
franciszek bacononajestdlamłodegomężczyznykochankądojrzałegotowarzyszkąstaregopielęgniarkąkażdymwiekupretekstabysięożenićŻona jestjest dladla młodegomłodego mężczyznymężczyzny kochankądla dojrzałegodojrzałegotowarzyszkądla staregostaregopielęgniarkąw każdymkażdym wiekuwieku jestjest pretekstaby sięsię ożenićŻona jest dlajest dla młodegodla młodego mężczyznymłodego mężczyzny kochankądla dojrzałegodla staregoi w każdymw każdym wiekukażdym wieku jestwieku jest pretekstaby się ożenićŻona jest dla młodegojest dla młodego mężczyznydla młodego mężczyzny kochankąi w każdym wiekuw każdym wieku jestkażdym wieku jest pretekstŻona jest dla młodego mężczyznyjest dla młodego mężczyzny kochankąi w każdym wieku jestw każdym wieku jest pretekst

Żona jest dla młodszego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Francis Bacon
Żona-jest-dla-młodszego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca. -Franciszek Bacon
Żona-jest-kochanką-w-młodoś-towarzyszem-w-wieku-średnim-i-pielęgniarką-dla-starca
Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Miłość dla kobiety jest życiem, dla mężczyzny - epizodem z życia. -Jean Paul Richter
miłość-dla-kobiety-jest-życiem-dla-mężczyzny-epizodem-z-życia
Młoda generacja ma także dziś respekt dla starości: dla starego wina, starej whisky i starych mebli. -Truman Capote
młoda-generacja-także-dziś-respekt-dla-staroś-dla-starego-wina-starej-whisky-i-starych-mebli