Żona jest kochanką w młodości, towarzyszem w wieku średnim i pielęgniarką dla starca.


Żona-jest-kochanką-w-młodoś-towarzyszem-w-wieku-średnim-i-pielęgniarką-dla-starca
franciszek bacononajestkochankąmłodościtowarzyszemwiekuśrednimpielęgniarkądlastarcaŻona jestjest kochankąkochanką ww młodościtowarzyszem ww wiekuwieku średnimśrednim ii pielęgniarkąpielęgniarką dladla starcaŻona jest kochankąjest kochanką wkochanką w młodościtowarzyszem w wiekuw wieku średnimwieku średnim iśrednim i pielęgniarkąi pielęgniarką dlapielęgniarką dla starcaŻona jest kochanką wjest kochanką w młodościtowarzyszem w wieku średnimw wieku średnim iwieku średnim i pielęgniarkąśrednim i pielęgniarką dlai pielęgniarką dla starcaŻona jest kochanką w młodościtowarzyszem w wieku średnim iw wieku średnim i pielęgniarkąwieku średnim i pielęgniarką dlaśrednim i pielęgniarką dla starca

Żona jest dla młodego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Franciszek Bacon
Żona-jest-dla-młodego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Żona jest dla młodszego mężczyzny kochanką, dla dojrzałego - towarzyszką, dla starego - pielęgniarką, i w każdym wieku jest pretekst, aby się ożenić. -Francis Bacon
Żona-jest-dla-młodszego-mężczyzny-kochanką-dla-dojrzałego-towarzyszką-dla-starego-pielęgniarką-i-w-każdym-wieku-jest-pretekst-aby-ę
Tylko ludzie w średnim wieku kontrolują w pełni swoje zmysły. -Harvey Allen
tylko-ludzie-w-średnim-wieku-kontrolują-w-peł-swoje-zmysły
Żeby zrobić dobry użytek z życia, należałoby mieć w młodości doświadczenie wieku dojrzałego, a w starości wigor młodości. -Stanisław August Poniatowski
Żeby-zrobić-dobry-użytek-z-życia-należałoby-mieć-w-młodoś-doświadczenie-wieku-dojrzałego-a-w-staroś-wigor-młodoś
Utarł się idiotyczny pogląd, że kochanka żony nienawidzi tylko jedna osoba: jej mąż. Ale w dziewięciu wypadkach na dziesięć kochanka żony nienawidzi najgoręcej sama żona. -Gilbert Keith Chesterton
utarł-ę-idiotyczny-pogląd-że-kochanka-żony-nienawidzi-tylko-jedna-osoba-jej-mąż-ale-w-dziewięciu-wypadkach-na-dziesięć-kochanka-żony
Jesteś w średnim wieku wówczas, gdy nadal możesz robić to samo, że wolałbyś tego nie robić. -Johann Reinhold Forster
jesteś-w-średnim-wieku-wówczas-gdy-nadal-możesz-robić-to-samo-że-wolałbyś-tego-nie-robić